Центральна бібліотека ім.Кропивницького


1. Інформаційна підтримка вирішення екологічних проблем міста, інформаційне забезпечення системи безперервної екологічної освіти населення, популяризації екологічних знань, сприяння становленню екологічної культури особистості і суспільства.

2. Формування інформаційних ресурсів екологічного напрямку, створення електронних баз даних з питань екології на підставі інформаційної обробки документальних джерел (книги, періодичні видання).

3. Забезпечення відкритого та оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів міста з питань екології з використанням сучасних телекомунікаційних технологій.

4. Координація роботи та встановлення сталих зв'язків з органами влади, державними та громадськими організаціями, освітніми установами, вченими-екологами, ЗМІ, бібліотеками України та зарубіжжя, які зацікавлені в екологічній освіті, з метою ресурсного обміну інформацією екологічної тематики.

5. Методичне забезпечення бібліотекарів міста з питань екологічної освіти. Узагальнення набутого досвіду роботи.