Історія європейської ментальності / За редакцією Петера Дінцельбахера. 2-е видання, доповнене / Переклав з нім. Володимир Кам’янець. Львів: Літопис, 2019. – 632 с.

Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено крізь призму формування і розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, «свого» й «чужого», простору і часу тощо. Доступний виклад матеріалу заохотить до читання не тільки фа­хівців – істориків, культурологів, етнологів, – але й усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів.

© 2020-2023 ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького Всі права захищені
Розробник web-studio NaturalArt
Угору