Ліпкан, В.А. Безпекознавство

Ліпкан, В.А. Безпекознавство: навч. посібник / В.А. Ліпкан. – К .: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

Це перше в Україні видання, в якому розглянута сфера безпеки з погляду нового міждисциплінарного напряму наукових досліджень – безпекознавства. Категорійно-понятійний інструментарій, використаний у праці, віддзеркалює потребу переосмислення державотворчого поступу українства у контексті розвитку системи національної безпеки як неодмінної складової міжнародної та глобальної безпеки.

За допомогою методології синергетики безпека досліджується як складна відкрита нелінійна система. Абсолютно новаторським є розгляд проблем безпеки з позицій синергетики, пропонування лексикону найголовніших термінів з безпекознавства.

Книга призначена для співробітників органів безпеки, управлінців вищої ланки, бізнесменів, а також широкого кола вчених, ад’юнктів, докторантів, викладачів, студентів – всіх тих, хто цікавиться цією проблематикою.